Informācija par konta komisijas maksām

Pakalpojums Maksa
Konta pamata pakalpojumi
IBAN konta atvēršana Bezmaksas
Ar maksājumu kontu saistīta apliecinājuma izsniegšana 15€
Neaktīvā konta administrēšanas maksa 3€ mēnesī
Maksājumi (izņemot kartes)
SEPA maksājumi Bezmaksas
P2P maksājums starp VIALET kontiem Bezmaksas
Konta papildināšana ar karti Bezmaksas
Maksājums uz Mastercard vai VISA 2€ par maksājumu + 3% no valūtas maiņas darījuma vērtības (valūtas maiņas kurss saskaņā ar ECB - ja piemērojams)

Informācija par kartes apkalpošanas maksu

Pakalpojums Maksa
Kartes un skaidra nauda
Karšu izsniegšana un piegāde Bezmaksas
Kartes apkalpošana Bezmaksas
Kartes nomaiņa un piegāde 4.95€
Maksājums ar karti Bezmaksas
Bankomāta skaidrās naudas izņemšana 2% (min. 2.5€)
Citi pakalpojumi
Valūtas maiņa, maksājumiem, kuru valūta nav eiro un skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem, izmantojot VIALET karti Mastercard valūtas maiņas kurss plus 1% no pārskaitījuma summas
Transakcijas izmeklēšana 15€
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu 15€

Kādi ir mani limīti?

Ierobežojumi Neverificēts Verificēts
Gada apgrozījuma limits* 10.00€ 30,000.00€
Gada limits izejošajiem darījumiem*: nav pieejams 15,000.00€
- Maksājumi ar karti / dienā nav pieejams 1,400.00€
-Maksājumi ar karti/ mēnesī nav pieejams 7,000.00€
- Skaidras naudas izņemšana no bankomāta/ dienā nav pieejams 600.00€
-Skaidras naudas izņemšana no bankomāta/ mēnesī nav pieejams 3,000.00€

* Tiklīdz gada apjoms ir sasniegts, lūdzu sazinaties ar support@vialet.eu lai uzzinātu vairāk.